zra izjava o pristupacnosti

 

KLASA: 008-02/20-01/1

URBROJ: 2158/98-05-01/04-20-3

Osijek, 23. rujna 2020

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Predstavništvo Slavonije, Baranje i Srijema u Bruxellesu (u nastavku teksta: Predstavništvo SBS u Bruxellesu) nastoji svoju internetsku stranicu https://www.sbsoffice.eu/ učiniti pristupačnom sukladno Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja tijela javnog sektora (“Narodne novine“ broj: 17/2019).

Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu https://www.sbsoffice.eu/.

Stupanj usklađenosti

Internetska stranica djelomično je u skladu sa naprijed navedenim Zakonom i Direktivom EU 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. godine o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Nakon provedene procjene Predstavništvo SBS u Bruxellesu je utvrdilo da zbog nerazmjernog opterećenja sukladno članku 8. Zakona i članku 5. Direktive EU 2016/2012. određeni dijelovi nisu u skladu sa zahtjevima pristupačnosti po pitanju operabilnosti i stabilnosti. To su sljedeći dijelovi:

  • dio tekstova je prikazan u obliku slike,
  • u Office dokumentima koriste se fontovi sa serifom veličina je manja od 12 pt, a sav tekst nije poravnat u lijevo,
  • pojedini PDF dokumenti nisu nastali izvozom iz izvorišne datoteke uz odabir opcija za pristupačnost.

Ova izjava sastavljena je 23. rujna 2020. godine temeljem samoprocjene koju je proveo EDIC Osijek.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Osoba zadužena za sve uočene nepravilnosti u smislu zakona i direktive EU 2016/2012 i davanje povratnih informacija je službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Javnu ustanovu Županijsku razvojnu agenciju Osječko- baranjske županije: Kristina Stupin, samostalni upravni referent.

Zahtjevi se mogu dostaviti poštom na adresu:

Ulica Stjepana Radića 4, 31000 Osijek

ili putem elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Inspekcijski nadzor

Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15).

Kontakt:

Povjerenik za informiranje

Trg Žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

vizualni_identitet_dno_hr_230__230x102.png
Pon - Pet: 9:00 - 17:00
Sub-Ned Zatvoreno

slavonija@slavonija.be

+32 2 230 6733
+32 477 164 772

Rue Montoyer 18/b
1040 Bruxelles
Belgium

Izjava o pristupačnosti

© 2024 Predstavništvo Slavonije, Baranje i Srijema - Bruxelles.