Pon - Pet: 9:00 - 17:00

Sub-Ned Zatvoreno

+32 2 230 6733

slavonija@slavonija.be

Rue Montoyer 18/b 1040 Bruxelles Belgium

Ulaganja

    

  

 

 

 

 

Osječko-baranjska županija

Osječko-baranjska županija je jedna od dvadeset hrvatskih županija smještena na sjeveroistoku Hrvatske.

Područje je pogodno za poljoprivrednu proizvodnju i prehrambenu industriju koje su i najvažniji gospodarski sektori u Županiji, a sa 231.273 ha obradivih površina čini najvažniju poljoprivrednu regiju u Republici Hrvatskoj. Pod šumama se nalazi 87.885 ha, što je osnovica za razvijenu drvnu industriju. Značajna su kemijska i metalna industrija, te proizvodnja papira, strojeva, građevinskih materijala i dr. U posljednjih desetak godina intenzivno se razvija IT industrija.

Zbog svog geoprometnog položaja i razvijene prometne infrastrukture može biti vrlo zanimljiva investitorima, a cestovnim je, željezničkim i vodenim prometom, koji čine sastavnicu kombiniranoga prometa, spojena s europskim transportnim mrežama. Županijom prolazi europski prometni koridor Vc, a rijeke Dunav i Drava povezuju ovo područje s mrežom europskih rijeka. U europski zračni promet uključena je Zračnom lukom Osijek.

Razvijena poljoprivreda i prehrambena industrija, veliki potencijal kontinentalnog turizma i sve veća popularizacija industrije obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti odlična su platforma za potencijalna ulaganja.

Poželjna su ulaganja u navodnjavanje i podizanje gospodarskih objekata u funkciji stočarske proizvodnje te ulaganja u preradbene kapacitete prehrambene industrije. Proizvodnja energije iz biomase od raznih ostataka u ratarstvu, šumarskoj i drvoprerađivačkoj proizvodnji te proizvodnja bioplina od stajskoga gnojiva kao nusproizvoda stočarske proizvodnje, također je veliki potencijal za ulaganja.

(Izvor: HGK Županije – razvojna raznolikost i gospodarski potencijali, 2018/2019.)

Jedna od inicijativa za promicanje gospodarstva i gospodarske aktivnosti na području Osječko-baranjske županije, kao i informiranje potencijalnih domaćih i međunarodnih investitora je Katalog poduzetničkih zona Osječko-baranjske županije: http://www.obz.hr/images/KATALOG_PODUZETNICKIH_ZONA_OBZ_FONT.pdf

facebook OBŽ
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel: + 385 31 221 555

 

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

www.zra.hr
facebook ŽRA
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel: +385 31 221 840

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska županija

Vukovarsko-srijemska županija najistočnija je županija u Hrvatskoj koja graniči sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom.

Najvažnije su djelatnosti poljoprivreda i industrija, ponajprije drvna. Na poljoprivredne površine otpada 149.703 hektara ili 61 posto ukupne površine Županije, a prevladavaju oranice (93%). Veliko bogatstvo čine sačuvane stare šume koje pokrivaju površinu od 70.000 ha. (spačvanski šumski bazen).

Smještena je na međunarodno važnom čvorištu cestovnih, željezničkih i plovnih pravaca. Kroz Županiju prolaze paneuropski koridori X i Vc, autocesta Zagreb – Lipovac – Beograd i željeznički pravac Ljubljana – Zagreb – Tovarnik – Beograd. Luka Vukovar prometno je čvorište na Dunavu, a Vinkovci su jedno od ključnih željezničkih pretovarnih središta u ovom dijelu Europe. U krugu manjem od 50 km nalazi se i Zračna luka Osijek.

Razvojni potencijali Vukovarsko-srijemske županije:

– potencijali u drvnom i prehrambenom sektoru (dostupnost sirovine, prerađivački kapaciteti, ljudski potencijali)

– odličan geoprometni položaj (pogranična županija, europski koridori, riječni pravci Dunav i Sava) pruža velike mogućnosti razvoja gospodarstva, a posebno u segmentu transporta i logistike

– niži troškovi poslovanja u odnosu na druga područja Republike Hrvatske (niža cijena radne snage, porezne olakšice itd.)

– postojeći kapaciteti poduzetničkih potpornih institucija i devet poduzetničkih zona.

(Izvor: HGK Županije – razvojna raznolikost i gospodarski potencijali, 2018/2019.)

Više informacija možete naći na - Vukovar-srijem county - Investment profile 22.05.2020.

facebook VSŽ
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel: +385 32 454 444

 

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije

Web: http://www.ra-vsz.hr/
facebook RA-VSZ
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel: +385 32 339 993

 

 

 

 

 Brodsko-posavska županija

Brodsko-posavska županija je smještena u južnom dijelu slavonske nizine između planine Psunj, Požeškog i Diljskog gorja sa sjevera i rijeke Save s juga.

Osnove gospodarskog razvoja Županije su prerađivačka industrija (izvozno orijentirane: metalna, drvna, prehrambena i proizvodnja namještaja), poljoprivreda, građevinarstvo, trgovina i uslužne djelatnosti. Najvažnija je gospodarska djelatnost prerađivačka industrija, koja čini 33 posto županijskoga gospodarstva i ostvaruje 80 posto ukupnog izvoza, a slijede trgovina, građevinarstvo, poljoprivreda itd. U prerađivačkoj industriji prevladavaju tvrtke iz metaloprerađivačke djelatnosti, prerade drva i proizvodnje namještaja, proizvodnje kemijskih te prehrambenih proizvoda.

Povoljan geostrateški položaj (raskrižje X i Vc prometnog koridora), prometna infrastruktura (ceste, željeznica, plovni put), prirodna bogatstva (103.515 ha obradivog zemljišta, 60.000 ha šumskih površina, bogatstvo voda), kulturno-povijesno naslijeđe i spremnost obrazovnog sustava (12 srednjih škola) i akademske zajednice da se prilagodi potrebama gospodarstva, pružaju preduvjete za intenzivniji razvoj gospodarstva i ostalih djelatnosti koje utječu na razvoj županije.

U dinamičnijem razvoju gospodarstva te njegovoj bliskoj interakciji s razvojem obrazovnog sustava je mogućnost zaustavljanja negativnih demografskih trendova koji su prisutni.

Zainteresiranost poduzetnika za realizaciju greenfield investicija, posebno u Industrijskom parku Nova Gradiška i na području Lučke uprave Slavonski Brod, svjedoče o mogućnosti stvaranja povoljnog okružja za privlačenje, osim domicilnih investitora, i onih izvan Brodsko-posavske županije.

(Izvor: HGK Županije – razvojna raznolikost i gospodarski potencijali, 2018/2019.)

Više informacija možete naći na - InvestmentprofileBPZPoduzetnickezone BPZPoduzetnickezoneBPZ2020http://www.bpz.hr/opci_podaci/mogucnosti_ulaganja/default.aspx#.XleA0KhKiUl 

facebook BPŽ
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel: +385 35 216 111


Centar za razvoj Brodsko-posavske županije

Web: CTR
facebook CTR
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel: +385 35 637 200

 

 

 

 

 Virovitičko-podravska županija

Virovitičko-podravska županija nalazi se u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske na prostoru dodira središnje i istočne Hrvatske.

Glavne gospodarske grane Virovitičko-podravske županije su poljoprivreda, finalna drvno-prerađivačka industrija, prehrambena industrija i industrija nemetala, osobito proizvodnja keramičkih pločica. U poljoprivredi se posebno ističe proizvodnja šećerne repe, duhana i ljekovitog bilja. Među važnim su gospodarskim granama pčelarstvo i ribnjačarstvo. U ribnjačarstvu se, osim u proizvodnju, investira i u preradu ribe.

Prirodne ljepote Županije predispozicija su razvoja turizma, seoskog, lovnog i ribolovnog. Impuls razvoju županijskog turizma daje revitalizacija objekata spomeničke baštine.

Gospodarstvo Virovitičko-podravske županije izvozno je orijentirano i izvozi se na zahtjevna svjetska tržišta.

Esencijalno je pitanje daljnjeg razvoja Županije dovršetak izgradnje brze ceste (Vrbovec II (Gradec) – Bjelovar – Virovitica – Barcs – Szigetvar – Szentlorinc – Pecs…), što će imati brojne pozitivne učinke. Županija je snažno orijentirana na razvoj konkurentnoga gospodarstva i izvozne industrije u skladu s prirodnim resursima, znanjem i iskustvom, usklađenih s načelima održivog razvoja, očuvane prirodne i kulturne baštine te poželjne za siguran obiteljski život i rad.

(Izvor: HGK Županije – razvojna raznolikost i gospodarski potencijali, 2018/2019.)

Više informacija možete naći na:

facebook VPŽ
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel: +385 33 638 100

 

VIDRA- Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

Web: https://ravidra.hr/
facebook Agencija VIDRA
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel: +385 33 725 219

 

 

 

 

 Požeško-slavonska županija

Požeško-slavonska županija smještena je u središnjem dijelu istočne Hrvatske.

Gospodarsko okružje Požeško-slavonske županije utemeljeno je na poljoprivredi te prerađivačkoj industriji. U okviru prerađivačke industrije najzastupljenije su grane metaloprerađivačka, drvoprerađivačka i prehrambena industrija, a manji udio čine tekstilna industrija te proizvodnja i prerada nemetalnih mineralnih proizvoda i električne opreme. Gospodarstvo Požeško-slavonske županije tradicionalno je izvozno orijentirano na 30-ak europskih i svjetskih tržišta.

Potencijali ulaganja u Požeško-slavonsku županiju nalaze se u bogatstvu prirodnim resursima i sirovinama, dugogodišnjoj tradiciji poljoprivredne proizvodnje na više od 5000 OPG-ova i trgovačkih društava, mogućnostima razvoja ruralnog turizma te brendiranja Županije kao vinske destinacije na jednom od najkvalitetnijih hrvatskih vinogorja.

Kao potencijal Županije ističu se i poduzetničke zone koje su smještene u gotovo svim jedinicama lokalne samouprave, te poduzetnički inkubatori u gradovima Lipiku, Pakracu, Pleternici i Požegi, gdje se obrtnicima te malim i srednjim poduzetnicima pružaju razne pogodnosti, omogućeno im je poslovanje s nižim troškovima, te im je na jednome mjestu omogućeno pronalaženje informacija koje su im potrebne za početak i razvoj poslovanja.

Županija obiluje bogatom florom i faunom (45% prekriveno je šumama), mnogim termalnim izvorima i riječnim tokovima te bogatom kulturnom baštinom, što daje mogućnosti razvoja zdravstveno-rekreacijskog, lovnog, kulturnog, vjerskog i ruralnog turizma.

(Izvor: HGK Županije – razvojna raznolikost i gospodarski potencijali, 2018/2019.)

Više informacija možete naći na InvestPSZ

facebook PSŽ
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel: +385 34 290 290

 

Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Web: www.panora.hr 
facebook PANORA
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel: +385 34 638 697

 

 

 

vizualni_identitet_dno_hr_230__230x102.png
Pon - Pet: 9:00 - 17:00
Sub-Ned Zatvoreno

slavonija@slavonija.be

+32 2 230 6733
+32 477 164 772

Rue Montoyer 18/b
1040 Bruxelles
Belgium

Izjava o pristupačnosti

© 2024 Predstavništvo Slavonije, Baranje i Srijema - Bruxelles.