Pon - Pet: 9:00 - 17:00

Sub-Ned Zatvoreno

+32 2 230 6733

slavonija@slavonija.be

Rue Montoyer 18/b 1040 Bruxelles Belgium

"Europa u pokretu" – mogućnosti mobilnosti u svrhu učenja za sve

Novim prijedlogom preporuke Vijeća "Europa u pokretu" – mogućnosti mobilnosti u svrhu učenjaza sve, EU nastoji učiniti mogućnosti učenja u inozemstvu pristupačnijima za sve mlade kao i za mlade s manje mogućnosti, uključujući osobe s invaliditetom.

Također promiče privlačnost EU-a kao odredišta za učenje za talente iz cijelog svijeta.

Ovaj je prijedlog ključni dio Europskog prostora obrazovanja (EGP) čiji je cilj da mobilnost u svrhu učenja postane sastavni dio svih načina obrazovanja i osposobljavanja kako bi se povećao udio ljudi u EU-u koji imaju koristi od razdoblja učenja u inozemstvu.

Prijedlog uključuje tri nova cilja na razini EU-a do 2030.:

  • najmanje 25 % osoba s diplomom u visokom obrazovanju trebalo bi imati iskustvo mobilnosti u svrhu učenja, što je povećanje u odnosu na trenutačni cilj od 20 %;
  • najmanje 15 % strukovnih učenika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju trebalo bi imati koristi od mobilnosti u svrhu učenja u inozemstvu, što je povećanje u odnosu na prethodni cilj od 8 % za 2025;
  • najmanje 20 % svih učenika koji imaju koristi od mobilnosti u svrhu učenja u inozemstvu – u svim sustavima obrazovanja i osposobljavanja te sustavima za mlade i sportu – trebali bi biti osobe s manje mogućnosti.

Ovaj se prijedlog temelji na dokazima prikupljenima iz više od 1.000 doprinosa kao odgovor na poziv na dostavu dokaza, kao i na javno savjetovanje i posebna savjetovanja s dionicima.

Važan dio u izradi prijedloga bila je 21 preporuka Europskog panela za mobilnost u svrhu učenja građana, u kojem su više od trećine sudionika bili mladi od 16 do 25 godina iz cijele Europe.

Pogledajte više informacija o: Europa u pokretu – prijedlog o budućnosti mobilnosti u svrhu učenja.

 

Izvor: Europska unija; European Youth Portal

vizualni_identitet_dno_hr_230__230x102.png
Pon - Pet: 9:00 - 17:00
Sub-Ned Zatvoreno

slavonija@slavonija.be

+32 2 230 6733
+32 477 164 772

Rue Montoyer 18/b
1040 Bruxelles
Belgium

Izjava o pristupačnosti

© 2024 Predstavništvo Slavonije, Baranje i Srijema - Bruxelles.